מאמרים

לתשומת לב:כל אשר נכתב במאמרים המוצגים באתר זה, הינו בבחינת מאמר מקצועיאשר משקף ומבטא את דעותיו האישיות והמקצועיות של המחבר ובשוםמקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני וספציפי בו ילקחו בחשבון כל העובדות והמשתנים הקשורים לענין קונקרטי כל שהוא. להלן פרוט המאמרים המוצגים באתר זה, אשר יעודכן מעת לעת במאמרים נוספים. לחיצה על שם המאמר תעביר את המעוניין למאמר הרלוונטי.


מי יכסה את הנזקים שנגרמו על ידי העגורן שקרס

מי יכסה את הנזקים שנגרמו על ידי העגורן שקרס כאשר באים לדון בכיסוי הביטוחי לנזקים שנגרמו על ידי העגורן שקרס יש קודם כל להפריד בין ביטוח העגורן לבין ביטוח העבודות הקבלניות שנערך לאתר העבודה. בהתאם לאינפורמציה שבידי, קיים ביטוח עבודות

חובת ביטוח מכוני ספורט

מאת: גדעון ארמן מנכ”ל “ארמן יועצים” ניהול סיכונים וביטוח www.ehrman.co.il בתקופה האחרונה עלה נושא חובת ביטוח המשתתפים במכוני כושר לכותרות מחדש לאור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד “הולמס פלייס” בעניין זה, ומאמר שפורסם ב”גלובס” השבוע שכולל קביעה חד משמעית שמכוני כושר

רשלנות רבתי – חריג חדש  ומסוכן

מאת: גדעון ארמן אם אתבקש להצביע על האירוע המשמעותי ביותר שקרה לענף הביטוח האלמנטארי בשנה האחרונה, אירוע שיסמן שינו מהותי ברמת הכיסוי הביטוחי ושינוי בסטנדרטים המקובלים בענף הרי אצביע על החריג החדש שמצא את מקומו בנוסחים החדשים של פוליסות הביטוח

אישור הביטוח – מנוצל לעושק המבוטח

מאת: גדעון ארמן חברות הביטוח מצאו לעצמן דרך לנצל את אישורי הביטוח עליהם הן חותמות כדי לפגוע בזכויות המבוטח על פי הפוליסות שנערכו עבורו. הדבר מוצא את ביטויו בצורה בולטת בביטוחי החבויות בעיקר, כאשר גבול האחריות שנידרש על ידי מבקש

הקוץ שבורד- חריג אחריות מקצועית

מאת: גדעון ארמן בכל ביטוחי ה”אחריות כלפי צד שלישי” הקיימים בשוק קיים חריג לעניין אחריות מקצועית. ברב הביטוחים מדובר בחריג גורף וכללי לחלוטין. בחלקם כמו נוסחי ביט ודומיו, החריג הוא מוגבל יותר ומנוסח כך שמקצועות הצווארון הכחול אינם מוחרגים. אך

להפקיע מהמבטחים את הטיפול בתביעות

מאת: גדעון ארמן המגמה המתפתחת בענף הביטוח לעניין הטיפול בתביעות הולכת ומחמירה ומגיע למצבים אבסורדיים וחסרי כל הגיון הוגנות או מוסר. ההסדרים שהושתו על ידי הפיקוח אינם פותרים את הבעיה. נראה שהגיע הזמן לנקוט בצעדים חדשניים ומהפכניים לטיפול בבעיה. ללא

מה הוא אירוע תאונתי?

עו”ד ג’ון גבע וגדעון ארמן יועץ לניהול סיכונים לאחרונה אנו נתקלים ביותר ויותר מקרים בהם מבטחים דוחים תביעות של מבוטחים בטענה שהאירוע בו נגרם הנזק אינו אירוע תאונתי ולכן האירוע אינו מכוסה. לפיכך, ננסה להלן להגדיר בקצרה, מהו אירוע תאונתי

תעלומת ה”אש” הנעלמה

מאת: גדעון ארמן לא אחת אנו נתקלים בסיטואציה, שיש דבר שהוא מוכר ידוע ורגיל מאז ומעולם, דבר שאיננו טורחים לבדוק כי אנו בטוחים שהוא קיים. בדרך כלל מדובר במשהו יסודי שכולנו למדנו ומכירים מאז שאנו עוסקים בביטוח.דוגמה לכך, היא כיסוי

נוסחי ביט 2016 כאן

מאת: גדעון ארמן זה עתה התבשרנו על הוצאתם לאור של נוסחי ביט 2016 של קבוצת כלל. אותם נוסחים שכולנו נסמכים עליהם בביטוחי עסקים גדולים. והפעם מדובר בהחלט בנוסחים חדשים ולא כפי שהורגלנו בעבר, עדכון של הנוסח הקודם.הפוליסות עוצבו ונערכו מחדש.

האותיות הגדולות חשובות לא פחות ואולי אפילו יותר!

  מאת: *גדעון ארמן לא פעם אנחנו שומעים סוכנים או יועצים או לקוחות , מתגאים בפוליסה הרחבה שהצליחו להשיג ובכמות ההרחבות וביטולי הסייגים שיש בפוליסה שלהם.  יש אפילו סוכנים וסוכנויות אשר מתהדרים בנוסחי הרחבות ושינויים הנושאים את שמם, וברשימה של

תביעות צד שלישי – בכי תמרורים

מאת: גדעון  ארמן במאמרים רבים שפרסמתי, דנתי בקשיים ובהתנהגות הלא הוגנת של חברות הביטוח בעת טיפולם בתביעות אשר מוגשות על ידי מבוטחיהן. אך לאור פניות רבות שהתקבלו במערכת “פוליסה” נראה  שקשיים אלה הם כאין וכאפס לעומת התייחסות חברות הביטוח לתביעות

ניסיון תביעות – סוד כמוס

מאת: גדעון  ארמן במהלך השנים האחרונות מתקשחת מגמה ברורה אצל כל חברות הביטוח, להסתיר את ניסיון התביעות של הלקוח ולא לאפשר למבוטח לקבל את הנתונים הבסיסיים הנוגעים למקרי ביטוח שאירעו בתקופה בה היה מבוטח אצל המבוטחים. לא ברורה לי לחלוטין

ייתכן שהפתרון הוא התביעה הייצוגית.

מאת: גדעון  ארמן בשנים האחרונות המעטתי בכתיבה. הסיבה הראשונה לכך היא לשמחתי, חוסר זמן. אולם סיבה נוספת נובעת דווקא מרצוני שלא לעזור למבטחים לפגוע במבוטחים. שמתי לב לכך, שכאשר התרעתי במאמרי על עיוותים ופגיעה בזכויות של מבוטחים, החברות לא הפסיקו

שתי פנים להתמקצעות החיתומית

מאת: גדעון  ארמן מזה שנים הולכת ומתפתחת מגמה ברורה בחברות הביטוח של חלוקת מערך החיתום בביטוח האלמנטארי למחלקות נפרדות שכל אחת מתמחה בתחום מצומצם אחד. כך אנחנו מוצאים ענפים, מחלקות או מדורים נפרדים שכל אחד מהן מטפל בתחום מקצועי ספציפי

שינוי חד צדדי בפוליסה  – הנחת מכשול בפני עיוור

* מאת: גדעון  ארמן אחת הרעות החולות שאנו נתקלים בהן יום יום ואשר בגינם מאבד מבוטח את כיסוי ביטוחי אשר היה לו, או שהוא סבר שהיה לו, בלי שידע על כך, עד ליום בו נגרם לו נזק ונדחתה תביעתו הוא

רגולציה בביטוח עסקי – הגיע הזמן!

* מאת: גדעון  ארמן בניגוד לפעילותו המסיבית של המפקח על הביטוח בכל הקשור לביטוחי הפרט, ניכרת מצידו התעלמות מוחלטת מכל מה שקשור לביטוחים עסקיים לרבות ביטוחי החבויות אשר להם השלכה ישירה גם על הפרט. ההנחה שמאחורי הדברים היא שבניגוד לפרט,

ביטוח קלקול סחורה בקירור

מאת: גדעון ארמן* ביטוח סחורה בקירור שייך לקבוצת הביטוחים התוצאתיים. הכוונה לנזקים אשר הם תוצאה של נזק תאונתי לרכוש אשר מבוטח בביטוח רכוש מקובל. הביטוחים המוכרים ביותר במשפחה זו הם ביטוח אבדן רווחים וביטוח אבדן הכנסות. ביטוח קלקול סחורה, מטרתו

ביטוח ציוד מכני הנדסי

*מאת: גדעון ארמן ביטוח צ.מ.ה, עלה לכותרות בתקופה האחרונה בעקבות כניסה לתוקף של הנחיות המפקח על הביטוח בנושא הכיסוי והתמחור של פוליסות אלה. במסגרת זו חברות הביטוח השונות יצאו עם תעריפים חדשים לפוליסה זו.  והרי לנו הזדמנות מתאימה, להכיר יותר

כיסוי לפעילות משרדית בלבד!

מאת: גדעון  ארמן פוליסות “משרדית” שנמכרות בחברות הביטוח השונות מיועדות מטבע הדברים לעסקים הממוקמים במשרדים. פוליסות אלה אמורות לתת כיסוי המותאם לצרכים של עסקים כאלה. למיטב הבנתי סוג זה  של פוליסות הופך פופולארי יותר מיום ליום, ואף זוכה לעידוד מכירה

פנים חדשות לביטוח חובה

מאת גדעון  ארמן לאחרונה התפרסמה הטיוטה של הפוליסה התקנית לביטוח חובה. אני רואה בזה צעד חשוב ונכון מצד המפקח. זו הייתה לדעתי צריכה להיות הפוליסה התקנית הראשונה, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם. בטיוטה נעשו שינויים חשובים לעומת המצב הקיים

פניה ישירה אל שוק הביטוח הבינלאומי יתרונות, חסרונות, בעיות וממה צריך להיזהר.

מאת: גדעון ארמן,  מנכ”ל “ארמן יועצים – ניהול סיכונים”  בשנים האחרונות, אנו עדים ל ניסיונות רבים, חלקם מוצלחים יותר וחלקם מוצלחים פחות, לעקוף את המבטחים המקומיים ולפנות לשוק הביטוח בחו”ל. הדבר נעשה בדרך כלל, כאשר נוצר קושי להשיג פתרון ביטוחי

עמימות הנוסחים, יתרונו של המבטח

*מאת: גדעון ארמן בפוליסות הביטוח השונות, אנו מוצאים סעיפים רבים אשר מנוסחים בלשון מעורפלת ועמומה, דבר המקשה על הבנת כוונת הכתוב, או שההגדרה אינה ברת מימוש, או  שהיא ניתנת לפרשנויות שונות. מעבר לכך, ובלא מעט מקרים מוכנסות לפוליסה או לרשימה

ביטוח סחורה בהעברה מול ביטוח אחריות המוביל

מאת: גדעון ארמן מנכ”ל “ארמן יועצים-ניהול סיכונים” שתי פוליסות קיימות בשוק הביטוח, אשר באות לכסות נזקים שיקרו לסחורה בעת הובלתה ממקום למקום. האחת היא הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה, והשניה פוליסה לביטוח אחריות המוביל. לא מעט סוכנים וחתמים, אינם מבדילים בין

סוגיה בכיסוי של גורר ונגרר

מאת: עו”ד ג’ון גבע, ומר גדעון ארמן בענף ביטוחי הרכב הנגררים מבוטחים בביטוח נפרד הן בביטוח חובה והן בביטוחי רכוש מקיף (קסקו). עיקר הנזקים בהם מעורבים נגררים נגרמים בעת שהנגרר נגרר על ידי רכב ומדובר בעיקר באירועים בהם נגרם נזק

ביטוח הצהרתי-הפתרון הביטוחי לשינויים בפעילות עסקית של המבוטח

*מאת: גדעון  ארמן ענף הביטוח מעמיד לרשות המבוטחים כמה פתרונות למצב המיוחד הקיים כיום במשק אשר יוצר אצל הרבה מבוטחים שינויים במחזור על פני זמן, זאת באמצעות  ביטוחים בעלי מנגנוני התאמה אשר בד”כ מבוססים על הצהרה בתחילת הביטוח לגבי היקף

פרמיה מינימאלי ופיקדונית – על מה ולמה?

מאת:  גדעון   ארמן המושגים של פרמיה פיקדונית או פרמיה מינימאלית, משמשים את ענף הביטוח למטרות שונות. יש לי תחושה שלפעמים אנו שוכחים מהן מטרות אלה, או ששכחנו איך מחשבים את הפרמיות הללו, או ששכחנו מתי ואיך משתמשים בהם. הבא נעשה

כיסוי הסיכון הנובע ממוצר פגום

מאת: גדעון ארמן בשבועות האחרונים,  התפרסמו כמה מקרים בהם יצרנים הפסיקו שיווק מוצרים או  נאלצו, להוריד מוצרים מהמדפים ולאסוף אותם חזרה למפעל, עקב התגלות פגמים שונים במוצר או באיכותו. למשל: מי עדן ונביעות שהפסיקו שיווק עקב איכות מים ירודה, מעדנות

מה מכסה ביטוח אחריות מקצועית

מאת: גדעון  ארמן בגיליון פוליסה מיום מס’ 1031 מיום 15.01.2007 פורסם דיווחו של עו”ד ג’ון גבע לעניין פס”ד חדש בנושא הנדון תחת השם “אמירת אמת על ידי המבוטח … “, ובגיליון  פוליסה מיום 1.2.2007 התפרסמה שאלתו של ח.מ. באותו עניין,

שוק של מבטחים “שונאי סיכון”

מאת: גדעון  ארמן ענף הביטוח מבוסס על כמה הנחות יסוד. אחת ההנחות הבסיסיות ביותר היא ההנחה הקובעת שככלל, הציבור הוא “שונא סיכון” ולכן הוא ישמח להעביר את הסיכון שלו לגורם אחר שהוא “אוהב סיכון” כדי להקטין את הסיכונים איתם עליו

ככה הורסים חומה

מאת: גדעון  ארמן  באחד הכנסים שנערכו בשנה האחרונה, התבקשו חברי פאנל להתייחס לנושא השירות של המבטחים בהתייחס לתחום סילוק התביעות. אחד ממשתתפי הפאנל, יועץ ביטוח מהמובילים בענף, סיפר על מקרה בו נתקל, כאשר פקיד התביעות דחה את התביעה על בסיס

כוכב נולד – “רשלנות ביודעין”

*מאת: גדעון  ארמן בגליון פוליסה של 20.03.2006 פרסמתי מאמר על “עמימות הנוסחים” בפוליסות ביטוח. לאחרונה נתקלתי בדוגמה חדשה ומעניינת אשר מפליאה להדגים את הבעיה שתוארה שם. במסגרת עבודתי מול לקוח מסוים נתקלתי בחידוש שנעשה לפוליסת אחריות מקצועית שלו. ברשימה לפוליסת

קו הגבול שבין ביטוח צד שלישי לביטוח אחריות מקצועית

*מאת: גדעון ארמן לפני כשבוע  נערך במלון הילטון בתל אביב הכנס השנתי של ארגון א.י.ד.ה. בין הנושאים שנדונו במסגרת הכינוס היה הנושא המצוין בכותרת של מאמר זה. לפי התכנון המקורי וכפי שפורסם היה אמור להתקיים בנושא זה דיון בפאנל. בפועל

טרור או לא טרור –  זאת השאלה

מאת: גדעון  ארמן לאור הפעילות המתנהלת בצפון, מתעוררת השאלה בכל חומרתה. האם פעילות החיזבאללה כלפי אזרחי הצפון, היא פעילות טרור המכוסה במסגרת ביטוחי הטרור המקובלים בשוק או שזו פעולת מלחמה אשר אינה מכוסה גם בפוליסות אלה. בפוליסות הטרור המקובלות בשוק,

חריגים הם חשובים וחשוב לשמור עליהם

*מאת: גדעון ארמן  מעיון בפסקי הדין אשר מתפרסמים מעת לעת, ומכתבות כמו זו שהתפרסמה ביום ו’ ה- 26.8.2005 במוסף של עיתון “ידיעות אחרונות” בו נכתב על הדעה הרווחת בקרב שופטים על צורת ההתנהגות של מבטחים. הדעות המובעות שם הן שחברות

מקורי או חליפי ? זאת השאלה!

מאת: גדעון  ארמן הויכוח בשאלת התאמת החלקים התחליפיים לחלקים מקוריים מתנהל בשוק כבר שנים רבות וללא כל הכרעה ברורה וחד משמעית. עם זאת, היה עדיין אי קטן של שפיות בתחום זה, אשר התייחס לכלי רכב חדשים אשר נעים על הכביש

חוזי ביטוח המשנה, מנוף לבניה ולהתפתחות עסקית,  או מסך לכיסוי חוסר מקצועיות אצל מבטחים.

 מאת: גדעון ארמן, מנכ”ל “ארמן יועצים – ניהול סיכונים”   בתקופה האחרונה, נתקלתי בלא מעט מקרים, בהם פנו אלי סוכני ביטוח ואף יועצי ביטוח, והביעו פליאה וחוסר אמון כאשר נאמר להם על ידי מבטחים, שאין להם כסוי ביטוח משנה לסיכון

כמו כל דבר, המבטח מתחלק לשלוש

מאת : גדעון ארמן פעם חברות הביטוח היו חריגות בנוף הישראלי כיוון שהן התחלקו רק לשתיים, זאת בניגוד לכך שאצלנו כל דבר מתחלק לשלוש. במהלך השנים האחרונות עברנו שלב אבולוציוני חדש, לפיו החברות כבר מתחלקות לשלוש כמו כל דבר בארצנו.

הביטוח הלאומי V.S ביטוח חבות מעבידים

*מאת: גדעון ארמן לאחרונה החליט משרד האוצר, במסגרת מדיניותו להקטנת הקיצבאות המשולמות על ידי המדינה, לבטל את הקיצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה שנכותם נמוכה מ- 15%.  להחלטה זו יש השלכה ישירה על ביטוח חבות המעבידים

חבויות יצרני ומשוקי מזון טרי מוכן

*מאת: גדעון ארמן מסעדות, מזנונים, בארים, דוכני מזון, מפעלים למזון טרי מוכן, חברות קייטרינג, שרותי הסעדה. המשותף לכולם הוא שהם עוסקים בייצור ושווק מזון טרי מוכן.  ההבדל ביניהם הוא בצורת ובשיטת השיווק המכירה וההגשה של המזון הנמכר ללקוח. עלי להדגיש

התמודדות עם אישור קיום ביטוחים

מאת: גדעון  ארמן לאחר ההרצאה שהעברתי ביום חמישי האחרון של כנס אלמנטאר 2012 בנושא, פנו אלי רבים וביקשו הבהרות, הרחבות והסברים נוספים. לבקשתם להלן, תקציר ההרצאה עם תוספות הרחבות והבהרות שלא הספקתי להעביר במסגרת ההרצאה. אישור קיום הביטוחים בא לעולם

השתתפות עצמית – חשוב לבדוק!

מאת: גדעון  ארמן ההשתתפות העצמית הנקובה כמעט בכל פוליסה היא אותו סכום ראשון של הנזק אשר חל על המבוטח. משום מה דווקא לגבי אותו סכום, היוצא מכיסו של המבוטח, אנחנו נוטים שלא לבדוק את הגדרתו אלא להתייחס לגובהו בלבד. מלבד

הרחבות שמצמצמות את הכיסוי

מאת: גדעון  ארמן הנוסחים המודרניים של פוליסות הביטוח, ובמיוחד אלו המיועדות לביטוח בתי עסק, מכילות בתוכן מבחר גדול של הרחבות אשר באות לשפר ולהרחיב את הכיסוי הביטוחי הניתן ללקוח. ואף יותר מכך, חלק ניכר מהרחבות אלה ניתנות ללקוח ללא דרישה

בביטוח, טרור ומלחמה אינם מושגים זהים

מאת: גדעון  ארמן  כותבי המאמר, “רוב הפוליסות אינן מאפשרות הרחבה לכיסוי נזקי טרור” שפורסם ב”פוליסה”  מה- 30.06.2006,  משתמשים לאורך כל המאמר במושג “טרור ומלחמה” או “טרור ו/או מלחמה”. דבר זה עלול ליצור אצל הקורא הלא מיומן, את ההבנה הלא נכונה,

האם גם לאינסטלטור, מתאים ביטוח אחריות מקצועית?

מאת: גדעון ארמן, מנכ”ל  ” ארמן יועצים – ניהול סיכונים “ הוא בעל מקצוע, הוא עלול לגרום נזק לצד ג’ במהלך עבודתו, או במהלך מתן השרות וכמעט תמיד ניתן יהיה לטעון שזה נבע מרשלנות מקצועית ( וכך גם נעשה לא

ביטוח תאונות אישיות – אלמנטארי המשיק לחיים

 *מאת: גדעון  ארמן בביטוח תאונות אישיות ניתן לראות מאין נקודת השקה בין הביטוח האלמנטארי לבין ביטוח החיים. בגדול מדובר בביטוח שמיועד לתת פתרון לפגיעה בתאונה שגורמת למוות, אי כשר זמני לעבודה, נכות או מחלה.  הדבר שעושה את ביטוח זה לשונה

ביטוח רכוש המצוי אצל אחרים

מאת: גדעון  ארמן תופעה רווחת למדי בתעשיה היא שחברה יצרנית מוציאה את כל פעילות הייצור או חלקה אל גורמי חוץ, ומתפעלת בעצמה את תחום הפיתוח, התכנון,השיווק והמכירות בלבד. שיטה זו מקובלת מאד בתחום הפלסטיקה אך לא רק בתחום זה. ישנם

ביטוח עסק בדירת מגורים

*מאת:  גדעון  ארמן בעידן המשרד הממוחשב והאינטרנט, יותר ויותר עסקים מתנהלים מתוך דירת המגורים של בעל העסק. לכן, כדאי לבדוק אם וכיצד ניתן להתאים את הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולת לכלול גם את העסק המתנהל בתוכה. בפוליסה בפרק א’ – 

ביטוח קבלנים על ידי המזמין

מאת: גדעון ארמן מנהג מקובל מאד ואף מקצועי בהחלט הוא שמזמין עבודה או הקבלן הראשי דואגים לערוך ביטוח עבודות קבלניות אשר יכסה את כל עבודות הפרויקט, כאשר כל קבלן בחוזה ההתקשרות שלו לצורך העבודה מיודע על כך שנערך ביטוח אשר

ביטוח על בסיס הגשת תביעה מהות ויתרונות

מאת: *גדעון ארמן רב פוליסות הביטוח מכסות אירועים אשר קרו בתקופת הביטוח, ואשר נופלים תחת הגדרות הכיסוי של הפוליסה. לפוליסות אלה אנו קוראים: “ביטוח על בסיס אירוע”. תחת הגדרה זו נופלות רב פוליסות הביטוח המוכרות, כל ביטוחי הרכוש וביטוחים החבויות

ביטוח עבודות קבלניות

*מאת: גדעון ארמן  הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות או לביטוח עבודות הקמה, היא אחת הפוליסות היותר מורכבות ומסובכות הקיימות בענף הביטוח.  מטרת פוליסה זו לתת מענה לכל הצרכים הביטוחיים של המבוטח שהוא בדרך כלל היזם ו/או הקבלן המבצע של הפרויקט אותו

ביטוח כל – הסיכונים האמנם?

*מאת: גדעון ארמן “ביטוח כל הסיכונים”, זו כותרת שטומנת בחובה הבטחה של כסוי אבסולוטי לכל נזק שיגרם למבוטח, ומכל סיבה שהיא. הבה נבחן מה המשמעות האמיתית של ביטוח כזה, ובמה אם בכלל יתרונו על פני ביטוח אחר. בענף הביטוח מוכרות

ביטוח הצהרתי – נקודת אור מסויימת

מאת: גדעון  ארמן  במצב הכלכלי הנוכחי במשק, שכנראה ימשיך ללוות אותנו בתקופה  הקרובה, הרבה מאד עסקים נקלעים למצב של ירידה בהיקף המחזור העסקי שלהם. ענף הביטוח נותן פיתרון מסויים למצבים של שינויים במחזור על פני זמן, באמצעות  ביטוחים בעלי מנגנוני

ביטוח העסק הקטן – המבחן למקצועיות הסוכן

מאת: גדעון  ארמן*  לאור בקשות חוזרות מצד סוכנים שהאזינו להרצאה שהעברתי במסגרת כינוס אלמנטר בנושא הנדון, וגם כאלה שלא זכו, אני מגיש בזה את תוכן ההרצאה כמאמר. אין מדובר בתמליל ההרצאה שכן אינני נוהג להרצות מן הכתב. משום מה, יש

ביטוח אחריות מקצועית ביטוח לכיסוי רשלנות אינטלקטואלית

מאת: *גדעון ארמן  הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית נחשבת לפוליסת האחריות הרחבה ביותר שקיימת בשוק הביטוח כפוליסה סטנדרטית. הגדרות לענין מקרה הביטוח ולענין סוג הנזק שהפוליסה מכסה הן שונות ורחבות יותר מיתר ביטוחי החבויות המוכרים לנו.  ביטוח צד שלישי מכסה: “חבות

ביטוח אחריות מוסכים – או למי שמחזיק רכוש של לקוחות

*מאת: גדעון ארמן  מה קורה לבעל עסק , שעיסוקו מחייב החזקה, טיפול, תיקון, שרות, שיפוץ וכד’ של רכוש של לקוחות, אשר מתבצע בתוך כתלי העסק המבוטח. הדוגמה המוכרת ביותר היא מוסכים, מתקיני מערכות אלקטרוניות ואחרות בכלי רכב, מעבדות לתיקון מכשירים

אלוקציה וקוץ בה

מאת: גדעון  ארמן ביטוח אחריות נושאי משרה, שכל השנים יצרו לו תדמית של משהו מיוחד. משהו שרק  מומחים מתי מעט יודעים איך לטפל בו. עד כי עד היום השפה בה מתנהלים ביטוחים אלה היא בד”כ באנגלית. סנוביות במיטבה. תחת מסווה

אישור קיום ביטוחים-מה יהיה הסוף!

מאת: גדעון  ארמן הדרישה הבלתי פרופורציונאלית של המצאת אישור קיום ביטוחים כתנאי כמעט בכל הסכם התקשרות יוצרת קשיים רבים על הצדדים בחוזה. הנושא נדון כבר מכל כיוון אפשרי מעל כל במה אפשרית. יש הטוענים שמקור הבעיה הוא בכך שאין בארצנו

אוספים, תחביב בעל ערך כספי הדורש ביטוח

* מאת: גדעון  ארמן  מאז הולדתנו אנחנו מחונכים על איסוף אוספים כפעילות חינוכית ומרחיבת אופקים. זה מתחיל עם אוסף בולים, מטבעות, תמונות של גיבורי ספורט, סיכות, מפיות וממשיך עם אוספים של עתיקות, אומנות, כלי נשק, עטים, תכשיטים, יינות, ועוד. לאוספים

ביטוח אחריות מקצועית ביטוח לנזק פיננסי בלבד.

מאת: גדעון  ארמן ביטוח אחריות מקצועית מאז ומתמיד נחשב לביטוח הרחב והמקיף ביותר שקיים בשוק הביטוח. אחת הנקודות המיוחדות לפוליסה זו היא שהיא מכסה כל נזק אפשרי, נזק פיסי לגוף, נזק פיסי לרכוש ואפילו נזק פיננסי טהור. למעשה זו הפוליסה

אבדן רווחים  V.S אבדן הכנסות

מאת: גדעון ארמן שני ביטוחים קיימים בענף לכיסוי נזק תוצאתי שאירע בעקבות נזק לרכוש המבוטח. האחד הוא הפוליסה לביטוח אבדן רווחים והשני הוא הביטוח לאבדן הכנסות.  הראשונה פוליסה ידועה ומוכרת והשניה מתחבאת לה, בדרך כלל, כפרק בתוך פוליסות “בתי עסק”

בסיס הגשת תביעה –  עבר, הוה ועתיד

תקציר הרצאה שהעביר מר גדעון ארמן* בפני סוכני סניף חדרה של לשכת סוכני הביטוח ביום 07.02.2006 לפני כ- 25 שנה בא לעולם הביטוח על בסיס הגשת תביעה. הבסיס החדש נועד לפתור את הבעיות הקשות שגורמת תופעת הזנב הארוך בביטוחי החבויות